MedOpinion                                                                                                                                
Uw medisch adviseur                                                                                                                                                                                                          

  


Medisch Deskundigen


De rol van medisch deskundigen 

Vaak is het nodig dat gedupeerden door een onafhankelijk medisch specialist, meestal verbonden aan een 
ziekenhuis, worden onderzocht. MedOpinion schakelt zo mogelijk alleen die deskundigen in die hun expertise en onafhankelijkheid in de praktijk al hebben bewezen. Dit gebeurt aan de hand van het voortdurend bestuderen van rapporten en dossiers van zaken waarin deze deskundigen hebben gerapporteerd.

Daarnaast wordt bijgehouden, o.a. aan de hand van wetenschappelijke publicaties, welke deskundigen binnen hun 
eigen vakgebied bijzondere ervaring en deskundigheid hebben opgebouwd.

Al deze met zorg geselecteerde deskundigen zijn, op een aantal uitzonderingen na, praktiserend, BIG-geregistreerd 
en staan als medisch specialist  ingeschreven in het register van de KNMG.   Meest geraadpleegde vakgebieden :


Huisartsgeneeskunde
Hand Chirurgie
Infectieziekten
Interne Geneeskunde
Neurologie
Neurochirurgie
Oogheelkunde
Orthopedische chirurgie
Psychiatrie
Plastische chirurgie
Radiologie
RevalidatiegeneeskundeOverig medisch en Paramedisch

Tandheelkunde
Verzekeringsgeneeskunde
Neuropsychologie
Arbeidsdeskundige

© 2007 - MedOpinion.nl